۱۳ فروردین ۱۳۹۹

ارسال خبر

اخبار خود در زمینه برگزاری رویداد‌ها، نمایشگاه‌ها، فراخوان‌ها و دیگر اخبار مرتبط با حوزه گرافیک را نیز می‌توانید از طریق فرم زیر جهت انتشار در گرافنا، برای ما ارسال نمایید.

* توجه داشته باشید که پایگاه خبری گرافیک ایران در انتشار اخبار مختار می‌باشد و اخبار ارسالی می‌بایست در چارچوب قوانین کشور و فاقد محتوای تجاری باشند.