۱۳ فروردین ۱۳۹۹

فراخوان

اخبار مرتبط با فراخوان‌های حوزه گرافیک

فراخوان نمایشگاه تصویرگری در سس مایونز

فراخوان نمایشگاه تصویرگری در سس مایونز

فراخوان طراحی لوگوی هیات فوتبال استان البرز

فراخوان طراحی لوگوی هیات فوتبال استان البرز

فراخوان پنجمین سالانه ملی و کارگاه هنرهای گرافیکی رضوی سیستان و بلوچستان

پنجمین سالانه هنرهای گرافیکی رضوی سیستان و بلوچستان

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی هفت اقلیم

فراخوان نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی هفت اقلیم

هفدهمین نمایشگاه تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر

هفدهمین نمایشگاه تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر

فراخوان دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

فراخوان دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

فراخوان شانزدهمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر اسماء‌الحسنی ۱۳۹۹

فراخوان شانزدهمین نمایشگاه سالانه اسماء‌الحسنی

اولین جشنواره گرافیک دانش آموزی مدرسه

فراخوان اولین جشنواره گرافیک دانش آموزی مدرسه

فراخوان نمایشگاه بین المللی چاپ ۲۰۲۰ R.O.C

فراخوان نمایشگاه بین المللی چاپ ۲۰۲۰ R.O.C

فراخوان ششمین دوسالانه گرافیک «سرو نقره‌ای»

فراخوان ششمین دوسالانه گرافیک «سرو نقره‌ای» (تمدید شد)