۱۳ فروردین ۱۳۹۹

آیدین بهرمان

فراخوان دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

دوازدهمین جشنواره ی هنرهای تجسمی فجر در نمایشگاه بین المللی

نمایشگاه گروهی کارتون طنزیم

نمایشگاه گروهی کارتون طنزیم

دعوتنامه ششمین دو سالانه سرو نقره‌ای

دعوتنامه ششمین دو سالانه سرو نقره‌ای

برگزاری نمایشگاه گروهی پوستر دانشجویی اعلان

برگزاری نمایشگاه گروهی پوستر دانشجویی اعلان

پنجاه سال گرافیک ( ١٣٩٧-١٣۴٧)" مصطفی اسداللهی

کتاب پنجاه “سال گرافیک ( ١٣٩٧-١٣۴٧)” مصطفی اسداللهی چاپ شد

فراخوان دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

فراخوان دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

فراخوان شانزدهمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر اسماء‌الحسنی ۱۳۹۹

فراخوان شانزدهمین نمایشگاه سالانه اسماء‌الحسنی

اولین رویداد بین المللی طراحی گرافیک اصفهان

اولین رویداد بین المللی طراحی گرافیک اصفهان

اولین جشنواره گرافیک دانش آموزی مدرسه

فراخوان اولین جشنواره گرافیک دانش آموزی مدرسه

فراخوان نمایشگاه بین المللی چاپ ۲۰۲۰ R.O.C

فراخوان نمایشگاه بین المللی چاپ ۲۰۲۰ R.O.C